Korzystanie z tłumacza migowego w przypadku załatwienia spraw w urzędzie przez osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się


Korzystanie z tłumacza migowego w przypadku załatwienia spraw w urzędzie

KORZYSTANIE Z TŁUMACZA MIGOWEGO W PRZYPADKU ZAŁATWIENIA SPRAW W URZĘDZIE PRZEZ OSOBY MAJĄCE TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowych i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz.1824) osobom doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się Urząd Gminy Iwanowice zapewnia prawo do:

 1. załatwienia sprawy urzędowej przy wsparciu ,,osoby przebranej”

  Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

  Urząd nie wymaga od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
   
 2. nieograniczonego kontaktu z Urzędem za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się
  - korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@iwanowice.pl
  - korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : 
  - kontakt telefoniczny – 12 388 40 03
  - przesyłanie faksów – 12 388 40 03 (wew.23)
  - kontakt korespondencyjny – adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
 3. skorzystania z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego

  Urząd zapewnia dostęp do tłumacza PJM,SJM i SKGON. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla interesanta (osoby uprawnionej) całkowicie bezpłatne.
   
 4. możliwości złożenia wniosku w formie filmu PJM, który następnie zostanie przetłumaczony na język polski, podobnie jak odpowiedź na wniosek
  ​Zgłoszenia można dokonać:
  1. poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do Urzędu Gminy Iwanowice pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP;
  2. poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie danej i informacje niezbędne do realizacji świadczenia:
   - termin udzielenia świadczenia;
   - informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się;
   - określenie rodzaju sprawy;
   - dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej;
  3. telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem 12 388 40 03

   W zgłoszeniu należy wskazać zakres oczekiwanej pomocy, określając rodzaj sprawy. Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach z Urzędem Gminy Iwanowice osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z sobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o zapewnienie usługi języka migowego

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki