Realizowane z własnych środków


Inwestycje zrealizowane w 2016 r.

1. Remont dróg gminnych publicznych (Biskupice – 200 mb, Maszków – 680 mb, Iwanowice Włościańskie – 171 mb)

Całkowity koszt - 176 851,28 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Remont dróg gminnych wewnętrznych (Lesieniec – 86 mb, Przestańsko – 100 mb, Widoma – 60,5 mb)

Całkowity koszt - 22 766,75 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (Poskwitów – 116 mb, Zagaje – 80 mb, Władysław – 136 mb, Sułkowice – 267 mb, Grzegorzowice Wielkie – 75 mb, Celiny – 240 mb, Iwanowice Dworskie – 74 mb)

Całkowity koszt - 152 459,28 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Inwestycje w budynkach remiz OSP (OSP Celiny, OSP Grzegorzowice, OSP Krasieniec Stary, OSP Maszków, OSP Narama, OSP Poskwitów, OSP Sieciechowice, OSP Widoma, OSP Władysław, OSP Zalesie, OSP Żerkowice)

Całkowity koszt - 243 599,60 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

(Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach, Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach)

Całkowity koszt – 176 486,58 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Inwestycje z zakresu oświetlenia drogowego

Całkowity koszt – 133 635,24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Wykonanie miejsc postojowych przy boisku sportowym w Grzegorzowicach Wielkich

Całkowity koszt – 41 500,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Budowa placu zabawa w miejscowości Zalesie

Całkowity koszt – 15 581,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żerkowice

Całkowity koszt – 28 794,30 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Inwestycje w ramach rozbudowy infrastruktury wodociągowej (Krasieniec Stary – przebudowa sieci wodociągowej – 501,36 mb, rozbudowa sieci wodociągowej: Damice – 220 mb, Narama – 218 mb, Zalesie – 222 mb, odwiert studni rezerwowej w Naramie, zakup dwóch pomp do hydroforni w miejscowości Zaborze)

Całkowity koszt – 233 665,57 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach środków z funduszu sołeckiego

Całkowity koszt – 179 547,50 zł

 

CAŁKOWITY KOSZT  INWESTYCJI – 1 404 887,10 zł 

 

Inwestycje zrealizowane w 2015 r. 


1. Inwestycje na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych (873 mb nakładek dróg gminnych i 303 mb nakładek dróg wewnętrznych)

Całkowity koszt - 350 000,00 zł


2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Całkowity koszt - 35 000,00 zł


3. System monitoringu powodziowego (stacja opadowa w Imbramowicach)

Całkowity koszt - 23 000,00 zł


4. Inwestycje w szkołach samorzadowych (m.in. pracownia językowa w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach)

Całkowity koszt - 250 000,00 zł


5. Modernizacja wodociagu w Lesieńcu (1030 mb)

Całkowity koszt - 90 000,00 zł


6. Hydrofornia w Sułkowicach

Całkowity koszt - 120 663,00 zł


7. Inwestycje z zakresu oświetlenia drogowego

Całkowity koszt - 112 070,00 zł


8. Inwestycje w budynkach OSP

Całkowity koszt - 250 000,00 zł


9. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Władysławie i Żerkowicach

Całkowity koszt - 22 000,00 zł


10. Inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach funduszy wiejskich (m.in. parking przy szkole w Damicach, odwodnienie dróg gminnych (korytka, rowy)

Całkowity koszt - 370 000,00 zł 

 

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI - 1 622 733,00 ZŁ 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki