Informacja dla podatników


Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Wójt Gminy Iwanowice przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć:
do 15 stycznia deklarację na podatek rolny,
do 15 stycznia deklarację na podatek leśny,
do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości.

W składanych deklaracjach podatnik dokonuje samo obliczenia podatku, który powinien zostać zapłacony - bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy Iwanowice, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
podatek rolny- do 15 marca, 15 maj, 15 września i 15 listopada,
podatek leśny- do 15 dnia każdego miesiąca,
podatek od nieruchomości- do 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.

W PRZYPADKU GDY KWOTA PODATKU NIE PRZEKRACZA 100 ZŁOTYCH, PODATEK JEST PŁATNY JEDNORAZOWO W TERMINIE PŁATNOŚCI PIERWSZEJ RATY.

Wskazane zasady opodatkowana osób prawnych mają zastosowanie także do osób fizycznych, które pozostają współwłaścicielami przedmiotu opodatkowania z osobą prawną.

Jednocześnie Wójt Gminy Iwanowice  informuje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania; nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny (art. 54 i art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki