ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Iwanowice Dworskie na dz.400/1 oraz dz.182/3


Numer sprawy:  IGKR.271.7.2021. AG                                             Iwanowice Włościańskie, 15.07.2021 r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Iwanowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pn.: „Remont kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Iwanowice Dworskie na dz.400/1 oraz dz.182/3” została złożona jedna oferta od Przedsiębiorstwo komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice

Uzasadnienie wyboru: oferta jedyna złożona w terminie ustalonym w postepowaniu.  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019, poz. 2019) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty netto 130 000 zł. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Iwanowice nr O.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

1.

Przedsiębiorstwo komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o.

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice

110 000,00

 

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

 

Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa
  2. Przedsiębiorstwo komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie  - e-mail

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki