OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – MAŁY GRANT


Do Urzędu Gminy w Iwanowicach w dniu  25, 27 oraz 31 maja 2021 r. zostały złożone oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli 
w ramach tzw. małego grantu – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

 • Poskwitowskie Stowarzyszenie ,,Nasze Błonia’’ – tytuł zadania publicznego: ,,Jednodniowy wyjazd do Zakopanego-Szaflar-Ludźmierza’’
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych – tytuł zadania publicznego: ,,Dwudniowy wyjazd do Wrocławia’’
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Poskwitowie- tytuł zadania publicznego: ,,Aktywny Senior – Zdrowy Senior’’

Wójt Gminy Iwanowice zamieszcza w dniu 1 czerwca 2021r. oferty na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.

Każdy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty może zgłosić do niej uwagi na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia O.47.2019 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 1 kwietnia 2019 r. na wskazany adres sekretariat@iwanowice.pl lub osobiście składając na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie.

 

W załączeniu:

 1. Oferty realizacji zadania publicznego,
  oferta 1
  oferta 2
  oferta 3
 2. Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. -> pobierz

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki