Kluby samopomocy


Kluby Samopomocy - Ośrodki Wsparcia Społecznego

Od sierpnia 2015 r. na terenie Gminy Iwanowice zostały uruchomione Ośrodki Wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dzieci/młodzieży. Zadanie jest finansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego. Gmina Iwanowice wnosi wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal. Po rozstrzygnięciu konkursu realizacja zadania w 2017 r. została powierzona Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu im. św. Jana Bosko w Celinach.

Celem działania Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Działania prowadzone w Ośrodku realizowane są poprzez: inicjatywy rodzinne, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, pracę ze wspomnieniami, lokalną historią, międzypokoleniową wymianą umiejętności, w tym szkolenia z zakresu nowych technologii.

Ośrodek Wsparcia proponuje uczestnikom szeroki wachlarz zajęć rozwijających zarówno umysł jak i sprawność fizyczną. W ofercie znajdują się m. in. zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, teatralne, kulinarne, wycieczki, „pogotowie naukowe”, warsztaty.

Uczestnikami zajęć w Ośrodku Wsparcia mogą zostać osoby w wieku 50+ oraz dzieci i ucząca się młodzież. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Od stycznia 2017 r. Ośrodki Wsparcia funkcjonują w 2 miejscowościach:

  • Celiny (Szkoła Podstawowa) – środy i czwartki w godz. 15.00-19.00,
  • Sieciechowice (Szkoła Podstawowa) – poniedziałki i wtorki w godz. 16.00-20.00.

Deklaracje przystąpienia do Ośrodków dostępne są w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach i Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.

Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Wsparcia jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki