e-Xtra Kompetentni w Gminie Iwanowice


e-Xtra Kompetentni w Gminie Iwanowice

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy rekrutację do Projekt e-Xtra Kompetentni w Gminie Iwanowice !

 

O projekcie
Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

W ofercie
W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym!
Czas trwania jednego szkolenia w ramach danego modułu szkoleniowego – jeden weekend (sobota - 8 godz., niedziela - 8 godz.).

 

Tematyka zajęć
1. Rodzic w Internecie
- Grupa docelowa: Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
- Liczebność jednej grupy: 8 do 12 osób
- Ilość grup w ramach modułu:  6 grup
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study    
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice

 

2. Mój biznes w sieci
- Grupa docelowa: Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób    
- Ilość grup w ramach modułu:  2 grupy
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/ niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice


3. Moje finanse i transakcje w sieci
- Grupa docelowa: Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób        
- Ilość grup w ramach modułu:  3 grupy
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice

4. Działam w sieciach społecznościowych
- Grupa docelowa: Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób    
- Ilość grup w ramach modułu:  3 grupy
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice


5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Grupa docelowa uczestników: Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób    
- Ilość grup w ramach modułu:  2 grupy
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/ niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice

6. Rolnik w sieci
- Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób    
- Ilość grup w ramach modułu:  1 grupa
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/ niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice

7. Kultura w sieci
- Grupa docelowa: Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
- Liczebność grupy: 8 do 12 osób    
- Ilość grup w ramach modułu:  2 grupy    
- Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane
- Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni (sobota/niedziela) po 8 godziny dydaktyczne
- Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Iwanowicach, Iwanowice
Włościańskie 98, 32-095 Iwanowice


Zgłoszenia:
Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w zajęciach komputerowych w ramach Projektu e-Xtra Kompetentni, należy wypełnić trzy deklaracje. W formie papierowej deklaracje dostępne są w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.  Deklaracje w formie elektronicznej publikujemy w załączeniu (deklaracje te należy wydrukować i donieść do siedziby GCKiB w Iwanowicach).
W załączeniu publikujemy również harmonogram szkoleń na 2018 r. Harmonogram na rok 2019 opublikowany zostanie w późniejszym czasie. Projekt realizowany będzie do listopada 2019 r.
Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.  W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj!  Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!


Dodatkowych informacji na temat rekrutacji do projektu e-Xtra Kompetentni udziela Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach pod nr. Tel.: (12) 388-40-03 wew. 29
 

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  Harmonogram zajęc komputerowych 0.17 MB pdf  POBIERZ plik: Harmonogram zajęc komputerowych, Format: pdf, Rozmiar: 0.17 MegaBajtów
  Deklaracja-przystapienia-do-projektu-e-Xtra-kompetentni.docx 0.33 MB docx  POBIERZ plik: Deklaracja-przystapienia-do-projektu-e-Xtra-kompetentni.docx, Format: docx, Rozmiar: 0.33 MegaBajtów
  Zal--1-Kwestionariusz-osobowy-do-Deklaracji.docx 0.36 MB docx  POBIERZ plik: Zal--1-Kwestionariusz-osobowy-do-Deklaracji.docx, Format: docx, Rozmiar: 0.36 MegaBajtów
  Zal--2-do-Deklaracji-przystapienia-do-projektu.docx 0.73 MB docx  POBIERZ plik: Zal--2-do-Deklaracji-przystapienia-do-projektu.docx, Format: docx, Rozmiar: 0.73 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki