NIE PAL ŚMIECI!!! – apel do mieszkańców Gminy Iwanowice


NIE PAL ŚMIECI!!! – apel do mieszkańców Gminy Iwanowice

NIE PAL ŚMIECI !!!

 

W związku u z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów. Na terenie Gminy Iwanowice są odbierane każde ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, dlatego tym bardziej niezrozumiałe jest ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub ogniskach.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.

Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do to celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy nasze rodziny, dzieci i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (D.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współpalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5 000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Iwanowice apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia. Takie informacje można zgłaszać również do Urzędu Gminy Iwanowice tel. 12 388 40 03.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki