Informacja dotycząca przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej


Informacja dotycząca przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Nad Dłubnią” Sp. z o.o. informuje, że w związku z ukończeniem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

- Sieciechowice – odcinek przy ul. Parkowej,

- Iwanowice Włościańskie – odcinek przy ul. Ojcowskiej

- Iwanowice Dworskie – odcinek przy ul. Zielnej (dot. posesji usytuowanych po lewej stronie drogi jadąc w kierunku Krasieńca ), istnieje konieczność przyłączenia posesji do wybudowanej sieci.

W celu realizacji przyłącza należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w warunkach przyłączeniowych, które zostaną wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w terminie do 25 czerwca 2021 r. 

Warunki zostaną dostarczone mieszkańcom przez inkasentów pracujących w Przedsiębiorstwie.

W przypadku uwag lub kwestii wymagających dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z działem technicznym Przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 13.30, pod nr tel. 12 352 52 51 wew.3, mailowo: sekretariat@pkndiwanowice.pl lub osobiście w siedzibie spółki przy ul. Ojcowskie 11 w Iwanowicach Włościańskich (budynek Urzędu Gminy).

Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2019 poz. 2010.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XIX/200/2016 z dnia 29.06.2016 r., właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do roku od dnia przekazania jej do eksploatacji. Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z usług Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,Nad Dłubnią” w zakresie kompleksowej realizacji przyłączy kanalizacyjnych.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki