Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach


Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Iwanowicach od roku szkolnego 2019/2020 uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Małopolskie Talenty”, którego Beneficjentem  jest Gmina Iwanowice. Projekt skierowany jest do młodzieży uzdolnionej.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz kompetencji kluczowych społecznych i umiejętności uniwersalnych.

W ramach działań związanych z projektem corocznie organizowany jest przez Małopolskie Centrum Kształcenia Nauczycieli konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłoszony został projekt realizowany przez grupę uczniów klas VII – VIII (II etap edukacyjny), w ramach kompetencji matematyczno – przyrodniczych.

Miło nam poinformować, że zrealizowany przez nich projekt mojego autorstwa „Jak wykonać model średniowiecznej warowni?” został najwyżej ocenionym projektem przez Komisję Konkursową w swojej kategorii (kompetencje matematyczno – przyrodnicze, II etap edukacyjny). W ocenie Komisji projekt uzyskał 49 pkt. na 50 pkt. możliwych do uzyskania (98%).

Gratulacje dla ośmiorga uczniów klas VIIa, VIIb, VIII, którzy wzięli udział w tym prestiżowym konkursie i których wysiłek i zaangażowanie zostały tak wysoko ocenione prze Komisję Konkursową.

Adam Śpiewak – nauczyciel prowadzący zajęcia w CWUZ Iwanowice

 

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki