Rewitalizacja centrum Iwanowic


Rewitalizacja centrum Iwanowic

Miło nam poinformować, że rewitalizacja rynku w Iwanowicach stała się faktem. Jeszcze w maju br. wyłoniony w przetargu wykonawca podejmie prace budowlane. Planowany termin zakończenia tego zadania to grudzień br.

Zakres robót obejmuje:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej na tym obszarze,

- przebudowę układu komunikacji wewnętrznej (pieszej i kołowej),

- przebudowę zjazdu z drogi publicznej powiatowej,

- budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (nowe kosze na śmieci, lampy uliczne, ławki, ogrodzenie),

- rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów budowlanych (w tym obecnego budynku usługowo-handlowego),

- budowę zatoki autobusowej i nowej wiaty przystankowej,

- budowę fontanny,

- budowę przyłącza wody i kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych.

Wartość tych prac budowlanych to kwota ok. 1 mln złotych. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach tzw. pożyczki rewitalizacyjnej.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki