Informacja dotyczącą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Informacja dotyczącą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK będzie czynny od 10 kwietnia do końca października 2021 r. w każdą sobotę miesiąca z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Uwaga! W Wielką Sobotę tj. 3 kwietnia br. PSZOK będzie nieczynny!

Lokalizacja PSZOK: plac przed Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Iwanowicach Dworskich, ul. Wiosenna 38.

Uwaga! Odpady na PSZOK mieszkaniec może oddać, jeśli posiada kartę PSZOK i dokument potwierdzający tożsamość oraz nie ma zaległości w opłatach za odpady komunalne. W dniu 10 kwietnia br. na karcie PSZOK będą zaksięgowane wpłaty na dzień 31 marca br. Jeśli ktoś dokonał wpłaty później (tj. po 31 marca) musi przedstawić pracownikowi PSZOK potwierdzenie wpłaty. Powyższe zasady są obligatoryjne dla wszystkich mieszkańców chcących korzystać z PSZOK.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Iwanowice:

 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • Pojemniki i puszki po farbach
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony (od samochodów osobowych, rowerów, motorów itp.), ale nie więcej niż 8 opon rocznie na gospodarstwo). Zabrania się dostarczania odpadów od firm wulkanizacyjnych.  
 • Odpady ulegające biodegradacji (zielone)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (maksymalnie 5 worków do 25 kg każdy na gospodarstwo, miesięcznie)
 • odpadów tekstyliów i odzieży
 • Wszelkie szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe
 • Odpady problematyczne (np.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany) z gospodarstwa domowego.
 • Uwaga! Mieszkaniec może w ciągu roku oddać na PSZOK 0,5 m3 odpadów remontowych. Przypominamy, że odpady pochodzące z budowy domu, remontów wymagających zgłoszenia budowlanego nie są przyjmowane na PSZOK.
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki