Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji


Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w terminie do 28 lutego 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.) m. in. na:

  • budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji ‼
  • rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
  • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
  • wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,

Maksymalna wysokość dofinansowania do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o parametrach od 60 m2 do 10000 m2, służących potrzebom rolnictwa wynosi 50 000 zł.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się m.in. osoby fizyczne z terenu gminy.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz wszystkie szczegółowe informacje dot. dofinansowania dostępne są na stronie BIP https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19 podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki