Realizowane z zewnętrznych środków


Inwestycje zrealizowane w 2018 r. - 2021 r.

Plakat - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice - etap II


Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Regulamin 

Deklaracja

Protokół odbioru

Umowa z mieszkańcem - wzór

Wniosek o rozliczenie dotacji

 

Regulamin konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

 


Regulamin programu

Deklaracja

Protokół odbioru

Umowa z mieszkańcem - wzór

Wniosek o rozliczenie dotacji

 

 

 

 


Plakat


Plakat ścieżkiBudowa Nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice


Przebudowa drogi powiatowej nr 2148K w miejscowości Widoma, Poskwitów i Iwanowice Dworskie.


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iwanowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Iwanowice


Inwestycje zrealizowane w 2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Sieciechowice – 190 mb, Grzegorzowice Małe – 220 mb, Celiny – 200 mb, Krasieniec Zakupny – 350 mb). Całkowity koszt - 102 176,79 zł; Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 45 669,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Poskwitów

Całkowity koszt - 200 721,30 zł; Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 99 991,65 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Modernizacja dróg powiatowych (Celiny – 1957 mb, Sieciechowice – 2508 mb, Przestańsko – 988 mb)

Całkowity koszt - 1 171 609,30 zł; Dofinansowanie ze środków powiatu krakowskiego - 702 965,59 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Modernizacja dróg gminnych publicznych (Celiny – 140 mb, Grzegorzowice Małe – 997 mb, Grzegorzowice Wielkie – 843 mb, Krasieniec Stary – 1 196 mb, Narama-Kozierów – 805 mb, Sieciechowice – 415 mb, Damice – 470 mb)

Całkowity koszt - 563 414,54 zł; Dofinansowanie z budżetu Gminy Michałowice - 41 192,54 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (Celiny – 360 mb, Biskupice – 110 mb, Sieciechowice – 348 mb, Celiny – 220 mb)

Całkowity koszt - 252 263,06 zł; Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 174 789,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Termomodernizacja oraz remont pomieszczeń remizy OSP Iwanowice

Wartość całkowita inwestycji - 238 211,33 zł (dofinansowanie w 50% z Małopolskich remiz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Budowa kanalizacji sanitarno-opadowej w miejscowości Sieciechowice - etap I

Całkowity koszt – 744 250,96 zł; Dofinansowanie  ze środków pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie – 306 097,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP

Całkowity koszt – 37 748,81 zł; Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” - 18 874,40 zł

 

CAŁKOWITY KOSZT ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI – 3 310 396,09 zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – 1 627 790,51 zł

WKŁAD WŁASNY – 1 682 575,58 zł

 

Inwestycje zrealizowane w 2015 r.

1. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z wyposażenim i kanalizacją deszczową w Celinach

Całkowity koszt  zadania - 818 990,00 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 496 384,00 zł

Wkład własny - 322 606,00 zł


2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie (Babia Góra) - II etap

Całkowity koszt  zadania - 730 491,00 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 445 421,00 zł

Wkład własny - 285 070,00 zł


3. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych w ramach tzw. Inicjatyw Samorzadowych (Sieciechowice-Folwark, Lesieniec, Narama, Zagaje, Iwanowice)

Całkowity koszt  zadania - 1 040 000,00 zł

Wkład Starostwa Powiatowego w Krakowie - 820 000,00 zł

Wkład własny - 220 000,00 zł


4. Przebudowa mostu w Sułkowicach

Całkowity koszt  zadania - 142 000,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - 113 600,00 zł

Wkład własny - 28 400,00 zł


5. Przebudowa mostu w Lesieńcu-Toporek

Całkowity koszt  zadania - 99 000,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - 79 200,00 zł

Wkład własny - 19 800,00 zł


6. Przebudowa mostu w Celinach Wielki- Dół

Całkowity koszt  zadania - 61 000,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - 48 800,00 zł

Wkład własny - 19 800,00 zł


7. Przebudowa drogi gminnej w Sieciechowicach (Brzozówka)

Całkowity koszt  zadania - 53 893,18 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - 43 114,00 zł

Wkład własny - 10 779,18 zł


8. Budowa chodnika w miejscowości Poskwitów Nowy

Całkowity koszt  zadania - 103 990,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 68 000,00 zł

Wkład własny - 35 990,00 zł


9. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Poskwitów Stary, Sieciechowice, Sułkowice)

Całkowity koszt zadania - 95 000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 45 000,00 zł

Wkład własny - 50 000, 00 zł 


10. Modernizacja remizy OSP w Sieciechowicach

Całkowity koszt zadania - 183 000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 76 126,00 zł

Wkład własny - 106 874,00 zł 


11. Inwestycje przy drodze krajowej E7 (chodniki w Domiarkach i Widomej)

Całkowity koszt zadania - 500 000,00 zł

Wkład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 445 000,00 zł

Wkład własny (projekty oświetlenia i budowy chodnika) - 55 000,00 zł


12. Remont kapliczki św. Rocha w Iwanowicach Dworskich

Całkowity koszt zadania - 8 000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 6 000,00 zł

Wkład własny - 2 000,00 zł 


13. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sieciechowice

Całkowity koszt - 450 000,00 zł

Dofinansowanie z Komendy Wojwódzkiej PSP oraz Wojwódzkiego Zarządu OSP - 200 000,00 zł

Wkład własny - 250 000,00 zł


14. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla jednostek OSP

Całkowity koszt - 51 000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska - 20 000,00 zł

Wkład własny - 31 000,00 zł

 

CAŁKOWITY KOSZT ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI - 4 118 964,18 zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - 2 906 645,00 zł

WKŁAD WŁASNY - 1 212 319,18 zł

 

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  Termomodernizacja-budynku-Szkoly.pdf 0.32 MB pdf  POBIERZ plik: Termomodernizacja-budynku-Szkoly.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.32 MegaBajtów
  Budowa_przydomowych_oczyszczalni_sciekow.pdf 0.17 MB pdf  POBIERZ plik: Budowa_przydomowych_oczyszczalni_sciekow.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.17 MegaBajtów
  Budowa_przydomowych_oczyszczalni_sciekowaa.jpg 0.09 MB jpg  POBIERZ plik: Budowa_przydomowych_oczyszczalni_sciekowaa.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 0.09 MegaBajtów
  prow_droga_o.jpg 0.18 MB jpg  POBIERZ plik: prow_droga_o.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 0.18 MegaBajtów
  budowa_nowoczesnego_zaplecza.pdf 0.12 MB pdf  POBIERZ plik: budowa_nowoczesnego_zaplecza.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.12 MegaBajtów
  deklaracja---zalacznik-nr-1.doc 0.1 MB doc  POBIERZ plik: deklaracja---zalacznik-nr-1.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.1 MegaBajtów
  PROTOKOL-ODBIORU--4-4-3-Zal--3-1.doc 0.1 MB doc  POBIERZ plik: PROTOKOL-ODBIORU--4-4-3-Zal--3-1.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.1 MegaBajtów
  REGULAMIN-4-4-3.doc 0.15 MB doc  POBIERZ plik: REGULAMIN-4-4-3.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.15 MegaBajtów
  Uchwala-4-4-3_pop.doc 0.04 MB doc  POBIERZ plik: Uchwala-4-4-3_pop.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.04 MegaBajtów
  UMOWA-z-mieszkancem-4-4-3-Zal--2.doc 0.09 MB doc  POBIERZ plik: UMOWA-z-mieszkancem-4-4-3-Zal--2.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.09 MegaBajtów
  Wniosek-o-rozliczenie-dotacji-4-4-3-zal-4.doc 0.06 MB doc  POBIERZ plik: Wniosek-o-rozliczenie-dotacji-4-4-3-zal-4.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.06 MegaBajtów
  siwetlica_2.jpg 1.27 MB jpg  POBIERZ plik: siwetlica_2.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 1.27 MegaBajtów
  Plakat_sciezki.jpg 1.3 MB jpg  POBIERZ plik: Plakat_sciezki.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 1.3 MegaBajtów
  Plakat_edytowalny_EFRR_poszerzony_obszar_wpisywania.jpg 1.43 MB jpg  POBIERZ plik: Plakat_edytowalny_EFRR_poszerzony_obszar_wpisywania.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 1.43 MegaBajtów
  Plakat_transport.jpg 1.43 MB jpg  POBIERZ plik: Plakat_transport.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 1.43 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki