Dla Mieszkańców


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) w Iwanowicach

Tutaj znajdą Państwo:

 • informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wykaz podmiotów świadczących usługi komunalne w zakresie wywozu ścieków,
 • zasady segregacji odpadów,

a także dokumenty do pobrania w sekcji Załączniki (na dole strony):

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Regulamin PSZOK,
 • Rejestr Działalności Regulowanej,
 • Harmonogram odbioru odpadów.

 

Informacja o PSZOK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Iwanowicach Dworskich ul. Wiosenna 38 (plac przed Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Iwanowicach)

Punkt czynny będzie w czynny od kwietnia do końca października, w każdą sobotę miesiąca z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do 13.00
 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Iwanowice:

-  przeterminowane leki i chemikalia

-  zużyte baterie i akumulatory

-  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe

-  odpady ulegajace biodegradacji (zielone)

-  odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (maksymalnie 5 worków do 25kg każdy na gospodarstwo, miesięcznie)

-  wszelkie szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe

-  puste worki po nawozach

-  odpady problematyczne (np.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany)

-  zużyte opony z gospodarstwa domowego (nie więcej niż 8 opon rocznie na gospodarstwo). NIE PRZYJMUJEMY OPON Z SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH.

Na PSZOK zabrania się dostarczania odpadów od firm wulkanizacyjnych

 

PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.

 

REGULAMIN PSZOK DO POBRANIA -> regulamin


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.)

Dla nieruchomości, gdzie odpady biodegradowalne są kompostowane nowe stawki są następujące:
- 26,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób;
- 26,00 zł od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 21,50 zł miesięcznie za piątą i każdą następną osobę, jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby.

Dla nieruchomości, które oddają odpady biodegradowalne stawki są następujące (opłata ulega zwiększeniu o 9,50 zł od osoby miesięcznie w stosunku do nieruchomości, które posiadają kompostownik):
- 35,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób;
- 35,00 zł od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 31,00 zł miesięcznie za piątą i każdą następną osobę, jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby.

Nowe opłaty mają na celu zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Ulga za kompostownik od sierpnia br. będzie wynosić 9,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Odpady gromadzone w sposób nieselektywny:

stawka opłaty wynosi 70,00 zł od jednego mieszkańca.

Powyższe opłaty są naliczane od osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości.

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie tutejszego Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Wpłat można dokonywać w rozliczeniu miesięcznym do końca każdego miesiąca lub kwartalnym w nieprzekraczalnych terminach:

 1. za okres od miesiąca stycznia do miesiąca marca – do 31 marca,
 2. za okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca – do 30 czerwca,
 3. za okres od miesiąca lipca do miesiąca września – do 30 września,
 4. za okres od miesiąca października do miesiąca grudnia – do 31 grudnia.

Wykaz podmiotów świadczących usługi komunalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp. Nazwa podmiotu Adres Telefon REGON NIP
1 F.H.U Przemysław Kosior ul. Ogrodowa 3
32-087 Wola Zachariaszowska
691 387 171 360981594 513-011-39-52
2 WC SERWIS sp. z o.o. Spółka Komunalna ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
    648-27-30-408
3 F.H.U Ewa Kosior ul. Ogrodowa 3
32-087 Wola Zachariaszowska
 
691 387 171 120828170 945-134-36-00
4 Usługi Rolnicze, Transport i Wywóz Ścieków ul. Do Cegielni 22,
32-097 Zielonki
508-072-577 350360724 945-142-70-53
5 Jolanta Mrozowska „Asen-Wuko” Jerzmanowice 17
32-048 Jerzmanowice
12 3895343 351490363 677-124-34-94
6 Spółdzielnia Socjalna nad Dłubnią Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice 512 710 051 369375731 682-177-62-94
7

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Żeromskiego 2
32-090 Słomniki
12 388 10 43 35 05 34 621 682-000-37-10
8 Zakład Usługi Asenizacyjne Aneta Gumula

Żerkowice 26
32-095 Iwanowice

607 740 900 381130925 679-250-54-85
9 FHU Daniel Krokosz Wola Zachariaszowska ul. Akacjowa 15, 32-087 Wola Zachariaszowska 663 433 633 120560163 944-188-21-23
10 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
    682-000-37-10
11 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowice sp. z o.o.

ul. Racławicka 41
32-200 Miechów

    659-154-79-04
12. Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią sp. z o.o. ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

12 352 52 51

512 710 051

  682-178-17-57
           

Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Iwanowice

TWORZYWA SZTUCZNE – PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA PAPIER I TEKTURĘ SZKŁO BIAŁE
I KOLOROWE
ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

plastikowe opakowania po produktach spożywczych

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

aluminiowe puszki po napojach i sokach

puszki po konserwach

folię aluminiową

metale kolorowe

kapsle, zakrętki od słoików

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

katalogi, ulotki, prospekty

gazety i czasopisma

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

zeszyty i książki

papier pakowy

torby i worki papierowe

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

gałęzie drzew i krzewów

skoszoną trawę, liście, kwiaty

trociny i korę drzew

niezaimpregnowane drewno

resztki jedzenia

Nie wrzucamy:

butelek i pojemników z zawartością

plastikowych zabawek

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

opakowań po olejach silnikowych

części samochodowych

zużytych baterii i akumulatorów

puszek i pojemników po farbach i lakierach

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

.
Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

papieru lakierowanego i powleczonego folią

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

kartonów po mleku i napojach

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

tapet

pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

ubrań

 

Nie wrzucamy:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

szkła okularowego

szkła żaroodpornego

Zniczy z zawartością wosku

żarówek i świetlówek

reflektorów

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

luster

szyb okiennych i zbrojonych

monitorów i lamp telewizyjnych

termometrów i strzykawek

Nie wrzucamy:

kości zwierząt

oleju jadalnego

odchodów zwierząt

popiołu z węgla kamiennego

leków

drewna impregnowanego

płyt wiórowych i pilśniowych MDF

ziemi i kamieni

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE
- meble (wersalki, stoły, krzesła, fotele, dywany)
- wózki dziecięce
- materace (pierzyny)
- suszarki na pranie
- rowery
- zabawki dużych rozmiarów
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)
- lampy fluorescencyjne
- termometry rtęciowe
- zużyte baterie i akumulatory
- farby, oleje, lakiery
- zużyte filtry olejowe
- przeterminowane leki
- papa
- odpady  z drobnych remontów nie podlegających zgłoszeniu wyłączając odpady sanitarne
Nie wrzucamy:
-części budowlanych i sanitarnych (wanny, umywalki, muszle, grzejniki)
-deski panele, okna, drzwi, rolety
-płytki
-części samochodowych
-odpady remontowe i ogrodowe
-kosiarki spalinowe
-worki na śmieci lub z odpadami domowymi

Nie wrzucamy:
azbestu

Zakaz wyrzucania odpadów przez firmy budowlane

 

 

DEKLARACJA WAŻNA OD 01.04.2021 DO POBRANIA W FORMACIE PDF (aby pobrać proszę klinkąć w -> deklaracja )

DEKLARACJA WAŻNA OD 01.04.2021 DO POBRANIA W FORMACIE DOC (aby pobrać proszę klinkąć w -> dekaracja )

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.07 DO 31.12.2021 (aby pobrać proszę kliknąć w -> harmonogram)

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  rejestr-dzialalnosci-regulowanej.pdf 0.07 MB pdf  POBIERZ plik: rejestr-dzialalnosci-regulowanej.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.07 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki