Referaty


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)

Anna Tarko - Sekretarz Gminy
    pok. nr 3 /obok sekretariatu/
    tel. 12 388 40 03 wew. 30
    e-mail:atarko@iwanowice.pl

Renata Cieślik - Kierownik Referatu OSO
    pok. nr 3 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 26
   e-mail: rcieslik@iwanowice.pl

Dorota Bartuś - Inspektor ds. handlu i usług
    pok. nr 6 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 25
    e-mail: dbartus@iwanowice.pl

Grażyna Stachura - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
    pok. nr 6 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 21
    e-mail: gstachura@iwanowice.pl

Paulina Czekaj - Inspektor
    Rada Gminy, pok. nr 5 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 27
    e-mail: pczekaj@iwanowice.pl

Paweł Morek - Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Akcji Kurierskiej i Spraw Obronnych
    pok. nr 8
    tel. 12 388 40 03 wew. 17
    e-mail: adm@iwanowice.malopolska.pl

Grzegorz Palkij - Informatyk
    pok. nr 10 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 38
    e-mail: administrator@iwanowice.pl

Wiktoria Adamek - Pomoc administracyjna
    Dziennik Podawczy, pok. nr 4
    tel. 12 388 40 03 wew. 32 / 12
    e-mail: wadamek@iwanowice.pl

Ewelina Bińczycka - Pomoc administracyjna
    Sekretariat, pok. nr 1
    tel. 12 388 40 03
    e-mail: ebinczycka@iwanowice.pl


Referat Finansowo - Księgowy (FK)

Joanna Domajewska - Skarbnik Gminy
    pok. nr 8
    tel. 12 388 40 03 wew. 31
    e-mail: jdomajewska@iwanowice.pl, skarbnik@iwanowice.malopolska.pl

Alicja Morek - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
    pok. nr 6
    tel. 12 388 40 03 wew. 15
    e-mail: amorek@iwanowice.pl

Ewa Wesołowska - Inspektor
    pok. nr 8
    tel. 12 388 40 03 wew. 31
    e-mail: ewesolowska@iwanowice.pl

Alicja Nowicka - Inspektor
    pok. nr 7
    tel. 12 388 40 03 wew. 13
    e-mail: anowicka@iwanowice.pl

Magdalena Ziębiec - Inspektor
    pok. nr 7
    tel. 12 388 40 03 wew. 13
    e-mail: mziebiec@iwanowice.pl


Referat Podatków i Opłat ( PiO)

Beata Kordek - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
    pok. nr 6
    tel. 12 388 40 03 wew. 15
    e-mail: bkordek@iwanowice.pl

Genowefa Krokosz - Inspektor ds. Podatków
    pok. nr 5
    tel. 12 388 40 03 wew. 16
    e-mail: gkrokosz@iwanowice.pl

Justyna Mosna - Podinspektor
    pok. nr 5
    tel. 12 388 40 03 wew. 16
   e-mail: jmosna@iwanowice.pl

Joanna Dratwa - Kasa Urzędu
    pok. nr 4
    tel. 12 388 40 03 wew. 14
    e-mail: jdratwa@iwanowice.pl


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (IGKR)

Monika Kurkiewicz - Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
    pok. nr. 9
    tel. 12 388 40 03 wew. 18
    e-mail: mkurkiewicz@iwanowice.pl

Ewa Pieronek - Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
    pok. nr 4
    tel. 12 388 40 03 wew. 19
    e-mail: epieronek@iwanowice.pl

Paweł Marczyk - Inspektor ds. Dróg i Remontów Budynków Komunalnych
    pok. nr 9
    tel. 12 388 40 03 wew. 24
    e-mail: pmarczyk@iwanowice.pl

Agata Gurbiel - Inspektor
    pok. nr 9
    tel. 12 388 40 03 wew. 18
    e-mail: agurbiel@iwanowice.pl

Tomasz Adamek - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
    pok. nr 10
    tel. 12 388 40 03 wew. 19
    e-mail: geodezja@iwanowice.pl


Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Anna Tarko - Kierownik USC
    pok. nr 3 /obok sekretariatu/
    tel. 12 388 40 03 wew. 30
    e-mail:atarko@iwanowice.pl

Renata Cieślik - Z-ca Kierownika USC
    pok. nr 4 /nad bankiem/
    tel. 12 388 40 03 wew. 26
    e-mail: rcieslik@iwanowice.pl
 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki