Wójt Gminy


dr Robert Lisowski - Wójt Gminy Iwanowice

dr Robert Lisowski - Wójt Gminy

 
Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe: mgr historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia ukończone w 1995 r.); doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008 r.); studia podyplomowe z Ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2010 r.)

 
Działalność społeczna i zawodowa:

Radny Rady Powiatu Krakowskiego z terenu Gminy Iwanowice w latach 1998-2002. W latach 1997-2003  redaktor naczelny „Naszych Spraw. Pisma mieszkańców Gminy Iwanowice”.  W latach 2004-2006 członek Małopolskiej Sieci Koordynatorów ds. Funduszy Strukturalnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Od 2007 r. akredytowany trener Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007-2013 ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie oceny projektów do IV i V Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2007-2013 trener Regionalnych Ośrodków EFS w Krakowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu. Od lutego 2009 do lipca 2012 r. doradca ds. projektów unijnych w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie prowadzonym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Autor i koordynator wielu projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości, edukacji, szkolnictwa wyższego dla samorządów, szkół wyższych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Małopolsce i na Podkarpaciu w zakresie podstaw zarządzania, zarządzania projektami i Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor publikacji naukowych z zakresu funduszy europejskich (m.in. współredaktor raportu Małopolska w Europie. Raport na temat wykorzystania funduszy unijnych w Małopolsce w latach 2004-2006). Od 2015 r. członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (reprezentuje w Komitecie Gminę Iwanowice) działającego przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

 
Wójt przyjmuje Interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

Ze względów organizacyjnych, z powodu wyjazdów i delegacji służbowych wójta oraz kolejki Interesantów, celem uzgodnienia terminu rozmowy, prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem wójta:

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki