Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017-2023


Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017-2023

Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017-2023.
Konsultacje będą trwały do dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć :

· drogą elektroniczną na adres e-mail  sekretariat@iwanowice.pl,

· droga korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Ojcowska 11,

·  bezpośrednio na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Iwanowice w godzinach prac Urzędu,

2. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 nie przewiduje się spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu telefonicznie pod numerem 12 388 40 03 wew. 24.                                                                               

link do ogłoszenia:  https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1905198,obwieszczenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-aktualizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-.html

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki