Skrócona treść: Wójt Gminy Iwanowice zgodnie z art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE...
Skrócona treść: Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy...
Skrócona treść: Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017-2023. Konsultacje będą trwały...
Skrócona treść: Wójt Gminy Iwanowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor" w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Ogłoszenie kwestionariusz...
Skrócona treść: Wójt Gminy Iwanowice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwanowice na lata 2017 - 2023 konsultacje
Skrócona treść: OSO.525.2.3.2021 ZARZĄDZENIE NR O.28.2021 WÓJTA GMINY IWANOWIE z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw....
Skrócona treść: Zapraszamy do składania ofert na roboty dodatkowe związane z Rewitalizacją Rynku w Sieciechowicach. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.  Zaproszenie do złożenia...
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki