Ważne zmiany w dowodach osobistych!


Ważne zmiany w dowodach osobistych!

     Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.  Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych  w Polsce dowodów osobistych. Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 roku.

     W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie ważność w nim wskazana.

     Od dnia 8 listopada 2021 roku po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski  o dowód osobisty online będzie można składać wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12  roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.
W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania odcisków palców dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy. Natomiast osoby z niepełnosprawnością (którą należy uprawdopodobnić), od których pobranie odcisków jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez 10 lat.  Z kolei brak możliwości złożenia podpisu nie wpłynie na termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie też możliwości otrzymania dokumentu bez odcisków palców czy podpisu na życzenie.

     Nowością od dnia 8 listopada 2021 roku jest mobilna stacja urzędnika. To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawnością, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Już od lat urzędnicy odwiedzają takich mieszkańców w miejscach ich pobytu – w domach, szpitalach czy ośrodkach opieki – gdzie przyjmują wnioski, a później przywożą gotowe dowody osobiste. Teraz otrzymają dodatkowe narzędzie, z pomocą którego będą mogli pobrać od tych osób odciski palców, a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną dokumentu, co obecnie jest możliwe tylko w urzędzie.

     Preferowanym sposobem zgłoszenia potrzeby przyjazdu, aby urzędnik przyjął wniosek o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej, jest wiadomość e-mail na adres dowody@um.krakow.pl lub pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu (przy użyciu formularza pisma ogólnego - https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne). W treści wiadomości osoba ta (lub w jej imieniu osoba, która jej pomaga) powinna podać swoje podstawowe dane (imię, nazwisko, numer PESEL), dane adresowe i kontaktowe (adres miejsca, w którym ta osoba przebywa i w które ma się udać urzędnik, numer telefonu kontaktowego) oraz wskazać ogólnie okoliczności uzasadniające przyjazd. Po otrzymaniu wiadomości pracownik Urzędu Miasta Krakowa skontaktuje się z osobą, aby uzgodnić termin przyjęcia wniosku.

     Zgłoszenia przyjmowane będą także telefonicznie pod numerem 12 616 56 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz na stanowiskach obsługi dowodów osobistych przy ul. Wielickiej 28A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 18:00.

     Wejście w życie nowych przepisów oznacza również zmiany w sposobie wnioskowania o dokument tożsamości przez Internet. Obecnie ta usługa jest niedostępna, ale po zmianach powróci, jednak w ograniczonym zakresie. On-line będzie można wystąpić jedynie o dokumenty dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki