Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już 1 lipca br. startuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak złożyć deklaracje?

Deklaracje można składać elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną na stronie https://zone.gunb.gov.pl lub papierowo wypełniając deklaracje i składając ją w właściwym dla lokalizacji budynku Urzędzie Gminy.

Terminy:

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Zachęcamy do jak najszybszego składania deklaracji. Pozwoli nam to na dokładną identyfikację potrzeb inwestycyjnych w walce z niską emisją.

Pytania i odpowiedzi: https://bit.ly/2Tj5prz

Złóż deklaracje: https://zone.gunb.gov.pl

 

Deklaracja A budynki i lokale mieszkalne kliknij aby pobrać -> DEKLARACJA

Deklaracja B budynki i lokale niemieszkalne kliknij aby pobrać -> DEKLARACJA

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki